att ta språnget in i mörkret och tugga i sig skuggorna

We begin to live when we have conceived life as tragedy

13 dec. 2011

13.

Okulär viskositet


Optiska villor krälar.

Var kan man vidare gå?

Följa skriket in i djuret utmed vatten.

Följa skriket av det okulära djuret.

Sjunka inåt genom denna tunga halo.


Aase Berg, ur Mörk materia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar