14 dec. 2018

Floders stad, Zubair Ahmed, översättning Gabriel Itkes-Sznap, Modernista


Vi har de senaste åren fått ta del av åtskilliga poetiska vittnesmål om migrationen, och flera av de landsflyktiga poeterna hamnar i USA. Förra året utkom på Modernista vietnames-amerikanska Ocean Vuong med en skarp och originell diktsamling, och nu har de valt Zubair Ahmeds Floders stad från 2012.

Ahmed flyttade som tonåring från Bangladesh till Texas, och hans barndomsminnen parerar bussresor, skollektioner och en längtan efter pappan. Det är dikter som beskriver en verklighet som många delar: exilens rotlöshet, viljan att passa in och samtidigt bevara sina traditioner.

Mycket förblir outsagt, och möjligen kunde jag önska att tonfallet vore mindre avmätt; samtidigt bärs känslorna av den dubbla tillhörigheten, och balansgången mellan att vara en hel eller halv människa är pricksäkert infångad. Ur de kaotiska spillrorna försöker en identitet växa fram och formas. Under resans gång finns vackra bilder: ”Järnvägen kommer sjunga / min andedräkt / bli till snö / och falla över / familjegraven.”   

(Också publicerad i Jönköpings-Posten 14/12 2018)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar