att ta språnget in i mörkret och tugga i sig skuggorna

We begin to live when we have conceived life as tragedy

21 aug. 2011

Efter Sachsenhausen,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar