4 maj 2011

Förvandlingen

Det amerikanska förlaget Quirk Classics, som tidigare gjort uppmärksammade remixer med böcker av Jane Austen och zombier och sjömonster, har nu gett sig på även Franz Kafka. Nästa vecka utkommer i Coleridge [sic] Cooks bearbetning The Meowmorphosis, med följande inledningsmening: "One morning, as Gregor Samsa was waking up from anxious dreams, he discovered that he had been changed into an adorable kitten." Är det klokt? Jag måste ställa mig frågande, och inte utifrån den givna utgångspunkten - är ingenting heligt längre? Utan jag undrar bara vad poängen är. Vem ska läsa? Det här visar bara andefattigdom, idétorka. Om inte ens jag ids bry mig, vem ska då orka engagera sig? Är det meningen att någon som inte "känner till" Kafka ska läsa: i så fall, har inte den personen något bättre för sig? Det finns ingen anledning att avstå från att läsa Kafkas novell "Förvandlingen", eller att välja att läsa en av allt att döma korkad och övertydlig travesti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar