Hon skämdes för sanningen. Lögnen var så mycket anständigare.

We begin to live when we have conceived life as tragedy

14 maj 2019

Omgiven av genier ..."I stället för att anamma den kända devisen ”omgiven av idioter” ter sig läget för svensk litteraturkritik den att man känner sig ”omgiven av genier”. Alltså, att det gärna blir överord när man läser recensioner där nästan vilken samtida svenska författare som helst utnämns till just geni. Problemet för den samtida kritiken är nog att den saknar sinne för proportioner, att den behöver bli mer sansad och mindre benägen att rusha iväg och slentrianmässigt utnämna mediokra böcker till framtida klassiker. Men det är bara framtiden som vet om Sara Stridsberg, Jonas Hassen Khemiri och Johannes Anyuru hör till en osedvanligt begåvad skara svenska författare, eller om de när några årtionden har gått tillhör samma krets av en gång uppburna storheter som, säg Per Gunnar Evander, Lars Gyllensten och Hjalmar Bergman."

Ur min essä om läget för litteraturkritiken, publicerad idag på sajten Smolna 8. Extra roligt att redaktören är min gamla elev Lydia Liljegren. Hon har blivit en sträng men rättvis läsare.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar