18 mars 2018

Att snara en fågel, Ingela Strandberg, Norstedts


Jag har skrivit om Ingela Strandbergs diktsamling Att snara en fågel (Expressen 14/3 2018). 

Den fågel som titeln omnämner är en metafor för barndomen. Vi är alla fåglar, som hotas att snaras – att snärjas av plikter, konventioner och samhällets krav på anpassning. Det finns ett rebelliskt motstånd här som ges ytterst vackra uttryck, i dikter som sitt korta format till trots öppnar mot storslagna vyer. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar