Hon skämdes för sanningen. Lögnen var så mycket anständigare.

We begin to live when we have conceived life as tragedy

26 juni 2012

Linné och mentalsjukdomarna, Nils Uddenberg


1700-talets syn på mentalsjukdom, det är dags att prata om det! Detta tack vare Nils Uddenbergs nya bok på Atlantis, med den 1700-talstypiska titeln Linné och mentalsjukdomarna. En kommenterad utgåva av PEHR OSBECKS anteckningar om psykiatri under Linnés föreläsningar över temat SYSTEMA MORBORUM läsåret 1746-1747. Uddenberg har alltså sammanställt och skrivit en inledning till gamla föreläsningsanteckningar. Inte nog med Osbeck, här finns även i ett appendix några senare föreläsningar av Linné, delgivna tack vare Anders Johan Hagströmers anteckningar.

Den nitiske eleven Osbeck blev sedermera präst och läkare, och nog kan det vara av intresse att följa hur han plitar ned vad Linné, Medicinae Practices Professor i Uppsala, förtäljer i sina offentliga föreläsningar. Anteckningar som hade ett annat värde då, när läroböcker i stort sett var obefintliga. Uddenbergs inledning(ar) går inte heller av för hackor, när han dels tecknar Linnés insats som inspiration för den psykiatriska forskning som inleds i början av 1800-talet, och dels hur systematiken fungerade på 1700-talet.

Här finns en parallell till vår tids diagnoshysteri, där vi inte längre verkar veta skillnaden mellan beteende och symtom. Vad är en avvikelse, vad är sjukt? Stämmer det inte, med Tolstojs förvrängda ord, att alla friska människor liknar varandra, och alla sjuka människor är sjuka på olika sätt?

Linnés klassificering av sjukdom innehåller nio kategorier, där mentalsjukdom är nummer fyra, under beteckningen Morbi mentales. Att ta del av den katalogisering han skulle göra i ett senare arbete, Genera morborum, är ren poesi, när han kommer till mentalsjukdomen:
 1. DELIRIUM
 2. PARAPHROSYNE (fjollighet!)
 3. AMENTIA
 4. MANIA
 5. DÆMONIA
 6. VESANIA
 7. MELANCHOLIA
 8. SYRINGMOS
 9. PHANTASMA
 10. VERTIGO
 11. PANOPHOBIA
 12. HYPOCHONDRIASIS
 13. SOMNAMBULISMUS
 14. CITTA
 15. BULIMIA
 16. POLYDIPSIA
 17. SATYRIASIS
 18. EROTOMANIA
 19. NOSTALGIA
 20. TARANTISMUS
 21. RABIES
 22. HYDROPHOBIA
 23. CACOSITIA
 24. ANTIPATHIA
 25. ANXIETAS
Givetvis med många underavdelningar (femton stycken till nummer 76, hypokondrin).

Måttan är Linnés universallösning, och i sina föreläsningar blandar han det som för oss ter sig som självklarheter med det som – för oss – ter sig som tokigheter. Som att spindelbett ska botas med dans i tretakt, i tolv timmar. Tokigheter, ja, men somt också av förnuft, och ibland rentav sunt sådant.

Det är fint att följa det vackra 1700-talsspråket i Osbecks tappning, fint återgestaltat av Uddenberg, vilket skapar en närhet som gör tidsmaskinen överflödig. Rapsodiska episoder återberättas: ”En torde inte pissa; ty han sade sig hafwa så mycken urin, att hela staden skulle drunkna; han curerades således; de tände eld på en badstuga utom staden och bad honom komma och släcka elden med sin myckna urin; när han kom var det ej mer än ordinairt; då skämdes han [och] gick hem, och blef frisk.”

I appendix alltså vidare anteckningar av Hagströmer, som sexton år gammal lyssnade till den betydligt äldre professorn. Hagströmers text är inte renskriven, och påminner därför om hur det kunde bli när man missade en föreläsning och lånade en kamrats anteckningar. Inte till mycket gagn!

Det är förstås en udda bok Uddenberg har sammanställt, och kanske inte kan bli mer än en kuriositet. Men jag gillar hans milt belevade tonfall när han nästan självironiskt framhäver att boken knappast är något revolutionerande bidrag, vare sig kulturhistoriskt eller medicinskt. Ändå läser jag in både skönhet och sanning i Linnés vetenskapliga metod, och så är det nog alltid med den här ständigt aktuelle mannen, förmodligen Sveriges enda genuina och bestående bidrag till världsintelligensen.

2 kommentarer:

 1. En spännande, och känns det som, på något märkligt sätt högst aktuell lista på olika psykiska åkommor och själsligt-kroppsliga obalanser eller störningar. Fascinerande namn på dem också. Poesi är nog ordet.

  SvaraRadera
 2. Språkmaterialister har mycket att plocka här.

  SvaraRadera