Hon skämdes för sanningen. Lögnen var så mycket anständigare.

We begin to live when we have conceived life as tragedy

29 juli 2011

Om Henry James

I Svd läser jag i dag under strecket en fin betraktelse kring Henry James berättelse "Asperns brev", som skrivits av Christian Ottesen. The Aspern Papers, som den heter när jag läser den, hör till mina favoriter av James kortare romaner (låt gå för att den inte var en roman när den utgavs 1888, men nu har väl romanbegreppet vidgats - krympts - tillräckligt, för att en text på 130 sidor ska räknas dit). Men Ottesen resonerar kanske lite väl utförligt kring resenärer i Thailand innan han når fram till Henry James. Och nog är det en lite knasig tanke att deckargenrens uppkomst i USA (Poe) hade sin orsak i religion, som om det gick att säga något så generaliserande om en hel nation, som är en hel världsdel (det är som att uttala sig i generella drag om "européer"). Däremot gillar jag vad han säger om mystik, det obekanta, som lockelse i litterära texter, och annorstädes.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar