23 feb. 2018

På spång över det som varit, Björner Torsson, Bonniers


Shtetl är namnet på de stadsdelar i östra Europa där judar bosatte sig, innan nazisterna utplånade dem. Björner Torsson skriver om dem i sin nya bok På spång över det som varit, en inventering över det som inte längre finns.

Torssons handlag är otidsenligt: han liksom skär in sorg och saknad i dikterna, väcker de smärtsamma minnena till liv. Det görs med ett alldagligt tilltal. Ett av minnena rör barndomen, då en jämnårig kamrat till diktjaget dog på isen. Överlag dominerar ändå ett större perspektiv. Många har känt sig kallade att skriva om vår tids flyktingkris; Torsson gör det övertygande, genom att respektera kaoset, låta dikterna vibrera av osäkerhetens villkor. 

Han skriver om rotlösheten som ett mänskligt urtillstånd, och frigör därmed den historiska kopplingen och behandlar nuet: ”Det finns för mycket makt i världen / och mördarna har den / Eller så kunde en annan fortsättning finnas / där vi tar hand om varandra”. Det kan låta som en banal utsaga, men det är ändå en nödvändig påminnelse om vådan i att överlämna makten till dem som vill oss illa.

(Också publicerad i Jönköpings-Posten 23/2 2018)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar