Hon skämdes för sanningen. Lögnen var så mycket anständigare.

We begin to live when we have conceived life as tragedy

24 nov. 2017

Namnet på Sapfos dotter, Jesper Svenbro, Bonniers


Jesper Svenbro har fyllt 73 år, men är kvar i elevstadiet. Det ska vi vara tacksamma för, när han nyfiket fortsätter skärskåda Sapfo. För två år sedan utkom hans samlade studier kring denna antika stjärna, och i höst utkommer Namnet på Sapfos dotter.

Här finns nio examensuppgifter, lekfullt men kultiverat hanterade i dikter som växlar mellan prosaiska redogörelser och bundna versmått. Resonemang från nutiden bryts mot antikt stoff. Är det nördigt? Ja. Är det njutbart? Oh ja! 

”En meteor / är Sapfos namn, ogenomträngligt, / främmande. Om vi vill veta något om Sapfo, / har vi mer att hämta i det epitet / som sammanfattar hennes bedrift, – / i det epitet / hennes dotter Kléis gavs att bära som namn.”

Att läsa Svenbro ger ett incitament: så här ska den egentliga läsningen se ut. Nämligen: bort med slarvet, och fram med luppen, fram med tålamodet, och rikta blicken på den klargörande detaljen. Det finns många anledningar att läsa; att göra det för att bilda sig hör definitivt inte till de sämsta av dem. 

(Också publicerad i Jönköpings-Posten 24/11 2017)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar