18 maj 2017

Plocka din dag, Horatius, översättning Gunnar Harding och Tore Jansson, Wahlströms & Widstrand


En ny översättning av Horatius dikter visar att vi ska leva livet lagom. Är du stressad finns det många goda råd i denna bok.  

Även om du inte har läst Horatius finns det risk att du stött på några av hans fraser. Däribland ”våga vara vis”, det uttryck som upplysningen hade som motto: ”sapere aude” på latin. Du har säkert också hört någon säga ”därom tvista de lärde”, eller ”den nakna sanningen”, eller ”den gyllene medelvägen”. För att inte tala om ”carpe diem” …


”Plocka din dag” lät Ebbe Linde det heta på svenska 1963, och Gunnar Harding och Tore Jansson gör likaledes i sin nya urvalsvolym med Horatius oden. Det är ett strängt urval som ändå lyckas ge en rik bild av Horatius spännvidd som poet.

Det är klokheten och måttan som är hans kännetecken. Vi som gillar de romerska poeterna kanske hellre föredrar Catullus fräcka uppkäftighet, eller Ovidius stolta vemod. Men Horatius kan vi läsa för att han behåller vettet, och för att hans dikter behållit sin aktualitet.

Mycket i den här boken kunde ha skrivits nu: ”Håll ditt huvud högt under hårda tider, / visa tapperhet. Men var klok och reva / seglen snabbt när en alltför kraftig medvind / får dem att svälla.” Som varning för fartblindheten kan jag bara hoppas att den läses av vår tids makthavare.

Även om Horatius med tiden skulle finansieras av den förste mecenaten Maecenas och bli Augustus älsklingspoet visste han en del om det enklare livet. Hans pappa var slav, så det var en ordentlig klassresa han gjorde. Det ger också substans till några av hans levnadsråd, att de vittnar om en annan slags erfarenhet än de privilegierades.

Några av dessa råd kanske inte faller i god jord i vår tid, som när han visar det meningslösa i att resa: ”Ingen flyktväg leder bort från ditt inre”, påpekar han sardoniskt. Tro för den delen inte heller att han är en glädjedödare som bara förmanar: ”Blanda klokhet med dårskap en stund. Det är / skönt att slippa sitt vett ibland.”    

Det är påfallande hur ofta Horatius åstadkommer den nödvändiga balansen i livet. En av dikterna är en hyllningsdikt till det egna vinkruset, och jag följer gärna hans levnadsråd, som aktar sig för ytterligheter i vare sig sundhetens eller osundhetens tecken.    

”Carpe diem”, ”plocka din dag”, följs ju hos Horatius av det pessimistiska ”tro ej på ännu en”. Det är lättare sagt än gjort att leva i nuet, men det är sannerligen ett gott råd åt stressade nutidsmänniskor. Passa på att uppleva tillvaron medan du kan – morgondagen är ändå inget att lita på. 

Det är upplivande att läsa hur elegant Horatius manövrerar mellan stränghet och otvungenhet. Även om det inte saknas tidigare översättningar – den senaste fullständiga av samtliga fyra oden gjordes av Göran Svärd 2013 – är det här ett värdefullt tillskott. Här samsas Janssons gedigna latinkunskaper med Hardings lika gedigna känsla för det poetiska språket.

För tio år sedan översatte de också Catullus (Dikter om kärlek och hat) med bravur. Den här moderniseringen är något mer varsam, men inte mindre välkommen eller aktuell.

(Också publicerad i Jönköpings-Posten 18/5 2017)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar