1 mars 2017

Eldstekel, Krister Gustavsson, Lejd


Jag har skrivit om Krister Gustavssons nya roman på Floret:

Vad som skildras genomgående är hur svårt det är att bli kvitt våra premisser. Gustavsson gestaltar ensamhet och sjukdom, och det som sker på individuell nivå kan lätt tillämpas också på samhällelig nivå. Här handlar det om en splittring av identiteten, ett sönderfall. En av de kusligaste formuleringarna i romanen lyder: ”Hjärnan är tom, det är inte ens svart där inne.”       

Läs mer på Floret, 28/2 2017.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar