28 maj 2015

Atlantmannen och Horan på den normandiska kusten, Marguerite Duras, ellerströms


  "Går det att begära mer än denna öppning mot det oerhörda som Duras antyder? ”Jag tror att jag bara är fäst vid vad livet inte skänker en”. Det är något helt definitivt över hennes kategoriska utsagor, något som inte är förhandlingsbart och som får mig att kapitulera och avstå från att gå i polemik med henne. Här finns något som jag skulle vilja kalla hotfullt; bra författare ska du generellt vara lite rädd för."

Jag recenserade Marguerite Duras två tunna böcker Atlantmannen och Horan på den normandiska kusten på Floret. Länk här:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar