28 aug. 2014

"Lyssna, nu snart"


"Och mörkret finns förvisso, men underförstått visar Lundberg att det är för enkelt att välja förtvivlan och uppgivenhet. Hoppet är osynligt, men just därför värt att fånga med våra öppna händer."

Jag har gästrecenserat Kristian Lundbegs nya bok Vi är de döda, nu snart åt Helsingborgs Dagblad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar