Hon skämdes för sanningen. Lögnen var så mycket anständigare.

We begin to live when we have conceived life as tragedy

7 nov. 2012

Skolinspektionen har alltid fel

Skolinspektionens rapport från sina besök i år 7-9 (förr: högstadiet) är klar, och kan läsas här. De sammanfattar själva resultaten som följer:
 • Skolorna följer sällan upp läsundervisningen.Praktiskt taget alla skolor i granskningen följer upp undervisningen i svenska. Däremot följer majoriteten av skolorna inte upp läsundervisningen specifikt.
 • Provar inte digitala medier.Eleverna får varken möjlighet att utveckla sina kunskaper om olika sociala medier eller sina förmågor att förstå, tolka, analysera och värdera olika digitala källor. I de fall datorer används är det mest till textbearbetning.
 • Inga utmaningar.Eleverna utmanas inte i sin läsning utifrån sina intressen och erfarenheter. De är sällan delaktiga i planeringen och känner sällan till målen för undervisningen eller vilka kunskapskrav som gäller för specifik läsning.
Ja, om jag ska uppfatta dem rätt, utifrån vad som bland annat stått i en artikel i Sydsvenskan, menar de alltså att läsundervisningen skulle fungera bättre om eleverna använder digitala medier, eftersom de är vana vid dessa. När läraren kommer dragandes med sina (djävla) dikter, romaner, tidningsartiklar, då tycker ju eleverna att det är tråkigt och obegripligt. Så tolkar jag också deras påbud att eleverna ska arbeta mer "utifrån sina intressen och erfarenheter".

Ja, och de ska vara mer delaktiga, för då blir de bättre läsare? Ursäkta, men med ett sådant lågt förtroende för lärarens kompetens, då är det ju inte konstigt att lärare är så utskällda och misstänkliggjorda. För det kan ju finnas andra bevekelsegrunder än att plåga eleverna när vi väljer texter - till exempel att vi utifrån vår professionalism har bedömt dem som bra undervisningsmaterial.

Jag citerar några godbitar ur den halvdigra luntan:

"Det är en utmaning för skolorna och lärarna idag att ge sig in i den digitala textvärlden i vilken eleverna sedan länge befinner sig. Att tillsammans med eleverna och med utgångspunkt i deras erfarenheter av dessa nya texttyper lyfta det eleverna producerar till en annan nivå, som inte bara används i skolmiljön utan även i den verklighet eleverna befinner sig i på fritiden, skulle både utmana och öka elevernas motivation. [...]
Eleverna får sällan arbeta med texter på internet eller med bloggar. [...]
När det gäller olika medier är det vanligare att skolorna använder exempelvis tv, teater, film och musik än texter hämtade från internet och sociala medier som chattar, bloggar m.m. Internetsidor från elevernas vardag används mycket sällan. [...]
Det är lärarna som väljer vilka texter som används. Detta kan påverka känslan av delaktighet och motivation som i sin tur kan vara avgörande för hur eleven lyckas med läsundervisningen. [...]
Många av de texter som dagens ungdomar möter är digitala. Det är till exempel texter i sociala medier som twitter, bloggar, facebook och på hemsidor, texter som ligger nära eleverna och deras intressen. I granskningen kan inspektörerna konstatera att lärarna sällan låter eleverna arbeta med sådana digitala texter."

Jag sparar det värsta till sist: notera sista meningen i den här passagen:

"Elevernas textrelaterade intressen ses inte som kompetenser i svenskundervisningen. Det eleverna läser på fritiden skiljer sig från vad de läser i skolan. På fritiden läser eleverna ofta digitala och känslomässiga texter medan de i skolan läser klassiska och skriftspråkliga texter."

I skolan läser eleverna alltså skriftspråkliga texter. Om du hör ett avgrundsvrål i natt kan det komma från en lärare i Jönköping.

12 kommentarer:

 1. Håll ut håll ut håll ut!

  Ja, de läser på internet. Så bra! Läs läs läs! Ja, de bör få sig sig lite annat till livs - i skolan! Också!

  SvaraRadera
 2. Det avgrundsvrålet kan också komma från en bibliotekarie i Kalmar. Skolinspektionen upphör aldrig att förvåna. Det är ju smått surrealistiska påståenden de levererar. Utan att ha läst rapporten (men jag ska)utnämner jag min nyutkomna bok Att läsa eller inte läsa till en motskrift. Kanske stillas ditt sinne av det som står i den.
  /Richard Ohlsson

  SvaraRadera
 3. Härlig text, Björn! Den spolar verkligen upp hela geggan framför oss, så att vi snabbt kan få en överblick (och snabbt kan trycka på papperskorg för hela smörjan).

  Det verkar som om själva den yttre formen (innehållet verkar liksom inte finnas) är det enda som skolinspektionen intresserar sig för och detta påminner inte så lite om kommentarerna i Stasiakter, där det går att ägna sidor åt att babbla om om papper är rutigt eller randigt och om bläck är blått eller svart. Skolinspektionen kommer, när den är på topp, fram till detta: "Många av de texter som dagens ungdomar möter är digitala." Aha! Och? Varför ska så ofta sådana grunda själar för bedöma och uttala sig om dessa viktiga ting.

  SvaraRadera
 4. Härlig text, Björn! Den spolar verkligen upp hela geggan framför oss, så att vi snabbt kan få en överblick (och snabbt kan trycka på papperskorg för hela smörjan).

  Det verkar som om själva den yttre formen (innehållet verkar liksom inte finnas) är det enda som skolinspektionen intresserar sig för och detta påminner inte så lite om kommentarerna i Stasiakter, där det går att ägna sidor åt att babbla om om papper är rutigt eller randigt och om bläck är blått eller svart. Skolinspektionen kommer, när den är på topp, fram till detta: "Många av de texter som dagens ungdomar möter är digitala." Aha! Och? Varför ska så ofta sådana grunda själar för bedöma och uttala sig om dessa viktiga ting.

  SvaraRadera
 5. Befriande väl rutet, Björn. Och välkommet med en lärarröst som sätter sig på tvären, inte minst. Jag säger som Lisa (sufflerad av Tomas T) här ovan: Håll ut, näktergal! / Ur djupet växer det fram - / vi är förklädda."

  Den anslutande diskussionen borta hos Bodil har du kanske redan läst?

  http://bodilzalesky.com/blog/2012/11/05/vand-trenden/

  SvaraRadera
 6. Välkommen till oss på Råslätt, Björn! Vi tar gärna debatten med dig och nyanserar begreppen! Tillåt mig citera en upprörd kollega i Svensklärarföreningen: "Ni tolkar Skolinspektionens rapport som fan läser bibeln. I den här frågan finns det inte utrymme för reaktionära ställningstaganden. Kolla med eleverna!"

  SvaraRadera
 7. Lisa: ja, ordet "också" får inte tappas bort!
  Richard: din bok ser intressant ut, jag får kolla det lite noggrannare.
  Bodil: jag läser nu Herta Müller, som bl a jämför en del Securitate med Stasi, & mycket handlar om hur viktigt språket är. Jag återkommer till det ...
  Ola: jag minns den debatten från förra året, hur deprimerande det var. Men det blir som med allt annat: det bara försvinner, ersätts av nästa akutåtgärd ...
  Åsa: jag förstår inte? Kolla med eleverna?

  SvaraRadera
 8. Ja, hittade den här texten! Visste att den fanns här någonstans. Ska hålla tal och argumentera mot att skolor köper in laptops till eleverna.

  SvaraRadera
 9. Eller vänta, det här inlägget var ju nytt?! Känns som du har skrivit om detta för länge sedan (också)?

  SvaraRadera
 10. Jo, det har jag säkert (?), skrivit om något liknande? Kommer inte ihåg just nu, det har varit PB-dagen i dag, huvudet är helt slut ...

  SvaraRadera
 11. Något av det besvärliga är det som Åsa här ovan visar. Att kombattanter, som verkar tycka att allt i skolan fungerar bra, skriver bitar av text som man inte kan förstå. Som inte har något innehåll.

  "Välkommen till oss på Råslätt, Björn! Vi tar gärna debatten med dig och nyanserar begreppen! Tillåt mig citera en upprörd kollega i Svensklärarföreningen: "Ni tolkar Skolinspektionens rapport som fan läser bibeln. I den här frågan finns det inte utrymme för reaktionära ställningstaganden. Kolla med eleverna!"

  Men ta debatten då, nyansera begreppen. Skriv inte bara något meningslöst om att vi gör det. Och så den citerade biten. Inga svar på dina argument någonstans. Det finns inte utrymme för reaktionära ställningstaganden, vad betyder det? Och kolla med eleverna, kolla vadå? Det är som om de inte kan förmedla innehåll via text.

  Jag skriver inte så för att vara nedlåtande utan menar att det är obegripligt.

  SvaraRadera
 12. Jag tog Sydsvenskan-artikeln & läste den med en klass i Svenska C, på tal om "kolla med eleverna". Det blev en nyanserad diskussion, där argumenten löpte fritt, både angrepp & försvar. Det finns en grundläggande misstanke från elevhåll när skolan börjar närma sig s.k. sociala medier, & inte heller tror de att de blir "bättre läsare" av att läsa mer på nätet.

  Sen var ju det mesta i min text direkta citat från rapporten: det handlar i så fall inte så mycket om att läsa "som Fan läser Bibeln", utan om att det som står i texten får tala för sig själv.

  SvaraRadera