att ta språnget in i mörkret och tugga i sig skuggorna

We begin to live when we have conceived life as tragedy

8 okt. 2011

Farkost

Vatten, vatten överallt,
Och borden börjar spricka.
Vatten, vatten överallt,
Men ingenting att dricka.


2 kommentarer: