6 aug. 2015

När barbarerna kommer, Alvin Pang, Rámus


"Pang, född 1972, debuterade 1997, och denna bok innehåller dikter från fyra av hans böcker, samt åtta tidigare ej i bokform samlade dikter. Han skriver på engelska – Singapore var engelsk koloni fram till 1963. Man kan nog uppfatta honom som både en intern och extern poet, med ett igenkännbart idiom. Där han varierar sig, iklär sig nya uttryck – i spännvidden mellan det moderna och det traditionella, mellan det allvarliga och det skojiga. En variation som samtidigt tillåter honom att vara konsekvent, med förvåningen inskriven i de olika dikterna som ändå ger ett så enhetligt intryck." 

Hela recensionen av Alvin Pangs När barbarerna kommer finns på Floret #18.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar