att ta språnget in i mörkret och tugga i sig skuggorna

att ta språnget in i mörkret och tugga i sig skuggorna

13 okt. 2015

Varken bildning eller piano. Vantrivs borgerligheten i kulturen?, [red] Lars Anders Johansson, Timbro


Förr fanns både bildning och piano i de borgerliga hemmen – så lyder en tanke Lars Anders Johansson åtminstone delvis nostalgiserar i den antologi han redigerat och som utkommit på Timbro, alltså Varken bildning eller piano. Vantrivs borgerligheten i kulturen? Att boken inte väckt så stor uppmärksamhet är kanske i sig ett symtom på dess tes, att de borgerliga inte längre bryr sig om kultur och bildning. Ett berömt exempel är ju den dåvarande Alliansregeringens gåva till kronprinsessan 2007, en platt-TV, överlämnad av Fredrik Reinfeldt.

Och visst kan det raljeras över framstående politikers brist på bildning, men frågan kompliceras ju av att de endast reflekterar sina väljares ointresse. Hade jag varit statsminister, vad hade jag gett henne då? Förmodligen antikvariska förstaupplagor av alla Gunnar Ekelöfs diktsamlingar, vilket nog hade kostat ungefär lika mycket som platt-TV:n.


Det mer aggressiva tonfall som gett sig tillkänna i liberala ledarskribenters texter under sommaren påminner om hur det lät på 80-talet, då blå ungdomsförbund hatade Olof Palme till döds och deras föräldrapartier tyckte att Nelson Mandela var en terrorist. Vi har hamnat i en tid då en blå partiledare kan ha Margaret Thatcher och Ayn Rand som politiska förebilder, utan att det anses nämnvärt problematiskt.

Och boken då? Ja, en anledning till att den inte recenserats i så hög utsträckning är kanske att den är för lång. Även om det inte stämmer i sak känns det dessutom som att texterna blir allt längre, som om boken aldrig vill ta slut. Dessutom är den ganska spretigt sammansatt, vilket inte heller behöver vara en nackdel, att dess skribenter vill så olika saker.

Det som håller de olika texterna samman är misstänkliggörandet av röd politik, oavsett om det är DDR:s påverkan på skolan (aningen överdriven) eller kommunismens järnhand över svenskt kulturliv i stort.  

Krasst uttryckt deppas det en del över den bildning som spillts på de blå köksborden, de bord där verklighetens folk diskuterar andra saker, kanske amorteringar och körscheman till barnens aktiviteter, i stället för de Sven Delblanc-romaner som man analyserade förr. Men sannerligen är det väl inte så att de röda köksborden heller diskuterar Sara Stridsbergs böcker nu?

Utöver att redigera har Johansson svarat för bokens två längsta texter, dels en genomgång av den aktuella krisen, och dels en historisk exposé över bildningen och vad den representerat, från antiken fram till nuet. Han nämner ett slags nätverk som går under namnet ”rödvinshögern”, något som låter skämtsamt men också lite sorgligt, med fixeringen vid markörer. Vill jag dricka punsch eller sherry eller calvados gör jag väl det oavsett om det är en höger- eller vänsterdryck? Eller menar borgare på allvar att vänstern har annekterat rödvinet?

Sådana resonemang är bara tröttsamma, liksom resonemang om vilken musiksmak man får ha om man röstar blått. (Ett tips: sluta lyssna på pop om du är moderat, det blir bara fel. Nöj dig med Aviici.) Annars gillar jag Johanssons bidrag, eftersom de visar att en viss typ av naivitet är nödvändig om du ska skriva om komplexa ting.

Therese Bohman utgår i sin text om svenska borgerliga samtidsromaner ifrån Bordeaui (äsch, jag har glömt hur det stavas, jag är för dåligt bildad i sådant) och hans teori om kapital i olika valörer: ekonomiskt och kulturellt. Ett problem med de böcker hon skriver om är att de i så hög grad är bärare av idéer, något som inte behöver vara negativt, men de blir lätt schematiska. Ett större problem är att de blir förutsägbara, lätta att genomskåda. Visst kan intressanta saker sägas om dem, men som undersökningsmaterial är de så efemära att alla argument bara kan viftas bort. Mer intressant blir det när Bohman tar sig in i en diskussion som indirekt vedergäller Tolstojs inledande mening att alla lyckliga familjer liknar varandra medan de olyckliga är olyckliga på olika sätt.

Jens Liljestrand skriver en fanboy-text om Eyvind Johnson, som stjälper över alla förstärkande adjektiv som finns för att övertyga om Krilon-seriens storhet. Det är ett pinsamt nybörjarfel, att tro att ens argument förstärks om de starkaste orden används, när det snarare är tvärtom. Torbjörn Elensky skriver om kulturens utövare och utmaningen när de ska göra sin konst tillgänglig för de som aktivt undviker konst, ”kulturundvikare”. Å andra sidan hävdar Elensky att somliga konstnärer kan kallas ”publikundvikare”, och då är det svårt att kompromissa, om konsten blir allt mer intern och svårtillgänglig.

Fast det där är ju bara båg, vill jag då hävda, för det handlar bara om intresse och engagemang. Om att bry sig, gå konstverket till mötes. Vidare har Anna Brodow Inzania skrivit en lite för okritisk artiekel om historiens mecenater och nutida filantroper, Henrik Nerlund om bostadssituationen samt Tobias Harding om kulturpolitiken.    

Och vad är ens syftet med boken, att vara en stridsskrift? I så fall är den av det mildare slaget. Ironi utan elakhetens oumbärliga udd. Det är heltäckande men också osammanhängande.    

Det är som sagt en tjock bok som får mig att känna att här vill jag inte stanna kvar. Borgerligheten är väl inget för mig heller. Här sprids alltså en del nostalgi: det gick ju förr, så varför inte nu? Något svar på den frågan märker jag väl inte i den här antologin. Det är väl så enkelt att hela samhället har förändrats. Att skylla på vänstern är ju en förenkling: mer handlar det om slapphet överlag, att det har blivit besvärligt att tillägna sig det Shelley kallade ”a difficult pleasure”. Jag ångrar aldrig att jag skippade förströelsegrejerna och tog den svårare nöjesvägen, för det har gjort mitt liv rikare än allt pengar kan köpa.       

12 okt. 2015

Jag vill att mina barn ska tillhöra, Sara Hallström, NorstedtsI sin fjärde diktsamling utvecklar Sara Hallström sin försynta samhällskritik. Hon gör det i dikter som inte pockar på din uppmärksamhet, men som just därför blir nödvändiga som ett alternativ till den larmande larviga världen.

Här kommer något så sällsynt som en ny svensk diktsamling, denna fattiga höst 2015. Sara Hallström utkommer nu med sin fjärde samling, Jag vill att mina barn ska tillhöra. Den ingår i Norstedts serie som vi känner igen från slutet av 90-talet, enhetligt formgivna böcker med bara författarnamn och titel på en stilren yta, den här gången i en färg som kan erinra om hur den romantiska tidskriften Phosphoros såg ut 1810-1813.


Inte för att hon skriver i romantikens anda, kanske. Inte heller bekänner hon sig till den bakdantade experimentella språkpoesin, utan här står begripligheterna som spön i backen.

Det är välkomnande dikt, och det behöver man inte gå längre än till titeln för att fatta. Men barnen nämns inte förrän mot slutet av boken. Det handlar mer om att skapa ett allmänt rum att samsas i. I det gemensamma kan så poeten hitta sin egen röst, ge sitt bidrag till en mer inkluderande och mindre fientlig värld.

Hur ser den potentiella världen ut? Så här, menar Hallström: ”gränser kan inte finnas här – / i så fall måste vi lämna – / i så fall vore vi inte ens här. / Låt oss ha en sal ihop och vi kommer flyta in i varandra, förstora, / förföra, störa, ge varandra rummet, / kasta det på varandra, växa ihop.” Alla får plats? Ja, alla får plats.

En av kanalerna för dikten är trösten, och det är måhända en hädisk tanke, att den i den allt mer sekulariserade världen ersätter bönen. Men oavsett om vi kallar oss ateister eller agnostiker eller satanister behöver vi andliga upplevelser, något som ger inblick i något större. Där fyller poesin en klar funktion, och Hallström gör sitt jobb i detta avseende, genom att peka ut något annat åt oss.

En annan kanal är varningen, den ovälkomna påminnelsen att så här ser världen ut. Dikterna kan uppfattas som signaler från en satellit. Vi kan ignorera dess vädjan, eller stanna upp, fråga oss om vi ska nöja oss med det vi har. Med det sagt: Hallströms varningar är diskreta, skrivs aldrig versalt eller kursiverat.  

Dock rör sig en av dikterna i en riktning mot ett mer maniskt tilltal. Den sticker ut också genom att vara mer kompakt, och frasen ”endast en kropp” upprepas effektfullt. Där blir Hallströms dikt exakt lika lysande som omslagets brandgula färg, och det är kanske synd att hon inte tillåter sig att bli lika apart i bokens övriga delar. Det är som om försiktighetsnormen fått råda lite för mycket. 

Det här är en bok där flera uppslag är tomma, blanka blad som bländar – eller manar till eftertanke. Poesin säger ibland jobbiga saker, och det är en rimlig reaktion att då tycka att den är svår. Sara Hallström gör sig inte till. I den mån det är svårt beror det på att hon påminner oss om hur världen ser ut. Jag känner till åtskilliga opinionsbildare som är sämre i det avseendet.

(Också publicerad i Jönköpings-Posten 12/10 2015)

En loppas memoarer, Stanislas de Rhodes, Vertigo


En smärre överraskning levererades nyligen på Bokmässan när Carl-Michael Edenborg helt sonika sålde sitt förlag Vertigo till Alexandra Nedstam. Den som följt förlagets utgivning sedan starten 1993 har fått tillträde till höga höjder och djupa svackor. Förhoppningsvis kommer en ny ledning att vara lika djärv, och framför allt ge oss lika stora läsupplevelser. Huruvida dess senaste alster hör dit återstår att se, men jag har mina dubier.

En loppas memoarer skrevs 1887 av den engelske advokaten Stanislas de Rhodes. Den har översatts av den kompetente KG Johansson, och Edenborg bistår med ett förtal, som alltså ersätter den mer städade varianten ”förord”. Under den viktorianska epoken var John Donne inte i ropet, men att författaren läst dennes dikt ”The Flea” är väl inte helt otänkbart. I dikten försöker diktjaget förföra en kvinna genom att utnyttja en loppas blodsugande, och föreslå att föreningen mellan dem redan är utförd i det blod som blandats i loppan.


Alla moraliska epoker har en skuggsida, och den viktorianska med sin extrema fixering på att undvika sex bäddade för desto mer av anonym pornografi. Och det är ju dit den här boken hör. Den föregivna försatsen att det är en loppa som skriver texten är ett piggt påhitt, men det är ett grepp som slarvas bort – även om det är medvetet är det lite synd.

Loppan hamnar hos den undersköna Bella, sexton år, i praktiken okysst men med heta begär. När hon hånglar med pojkvännen blir de påkomna av en präst, som ber henne söka upp henne dagen därpå för att erbjuda henne ett sätt att sona skulden. Vad förslaget går ut på är väl inte svårt att gissa sig till. Senare tillkommer fler präster, och även Bellas kompis Julie är med på noterna. Loppan noterar, och sparar inte på detaljerna när de sedvanliga positionerna ska redovisas.  

Säger man att det är tröttsamt missar man själva poängen. Befrielsen finns i själva tilltalet, som åtminstone i början är piggt. Den sakliga stilen gör den obligatoriska referensen till Kafkas insekt Gregor Samsa till något mer giltig än brukligt. Loppan har ett språk som lägger sig mellan det kontrollerade och det otyglade. Men allvarligt, att välja loppan som berättare är bara en ursäkt för att få skriva snusk.

Och snuskigt blir det. Burdust rakt på, jo, men också med åtskilliga omskrivningar. En viss monotoni infinner sig efter omnämnandet av alla dessa nätta lilla springor som släpper in gigantiska murbräckor, och glosor som staplas: skabröst, naturvidrig, pumpande, vapen, stake, lustans verktyg, skändliga behag och slippriga kanaler … 

Stilen närmar sig parodins brant. De långa utläggningarna skapar en distans, och jag undrar om den verkligen är medveten. Så när prästen tjatar som mest kryper loppan in i Bellas armhåla och somnar, och det är lätt att förstå den. Den förment vetenskapliga exaktheten ger en udda effekt.   

Är det då en parodi som riktar sig mot prästståndet? Mot männens utnyttjande av kvinnor? Männens logik stipulerar att den som gjort något ont måste göra något värre för att bli av med det onda (synden). Nu är Bella inte dum som ett spån, snarare något av pragmatisk överlevare, och den som läser berättelsen om henne realistiskt gör sig själv dummare än spånet. För här regerar excesserna, och möjligen ska de Rhodes udda roman läsas som kritik mot männens inbilskhet, deras krav på att kvinnan ska göra alla sina kroppsöppningar tillgängliga.

Dess moderna inslag, och det som då motiverar utgivningen, är att den tar upp våldtäktsdroger, men också de nidingsdåd som döljer sig när hemliga sällskap ägnar sig åt sina skumma förehavanden. Här råkar det vara präster. 

8 okt. 2015

Svetlana Aleksijevitj

Det var fint att Nobelpriset gick till Svetlana Aleksijevitj. Jag har skrivit om fyra av hennes böcker:

Kriget har inget kvinnligt ansikte

Tiden second hand

Bön för Tjernobyl

De sista vittnena

Det här är det bästa valet sedan Herta Müller fick (tilldelades) priset 2009. 

 


Inför Nobelpriset 2015


I dag är det högtidsstund för oss som fortfarande bryr oss om läsning och om litteratur, när den ständiga sekreteraren i Svenska Akademien tillkännager årets Nobelpristagare. ”Ständiga” och inte ”ständige”, ja, för i år är det för första gången någonsin en kvinna som ger beskedet, när Sara Danius ersätter Peter Englund.

Det är förstås kul, och möjligen ökar därmed chansen att den snåla tilldelningen av kvinnliga pristagare stiger – endast 11 % har varit kvinnor, sedan 1901. Om man händelsevis tycker att sådant är viktigt. Förhoppningsvis slipper vi fadäser som 2007 års motivering när Doris Lessing fick priset, att hon skildrade ”den kvinnliga erfarenheten”.

Varje år försöker jag förhålla mig neutral till hela detta spektakel, och tycka att priser devalverar läsupplevelsen, att det inte går att tävla i litteratur. Men när klockan tickar fram mot slaget tretton kan jag inte låta bli att bita sönder naglarna i förhoppningen att någon av mina favoriter ska – vinna? Nä, man vinner ju inte Nobelpriset, man får det. Som en gåva, eller börda. ”Dödskyssen”, som Saul Bellow menade 1976, att det därefter knappt gick att fortsätta skriva.

Fast egentligen vill jag att Svenska Akademien ska säga ett oväntat namn, någon jag inte har hört talas om. Som Elfriede Jelinek 2004. Jag rusade då till Per Brahegymnasiets bibliotek, och döm om min förvåning när jag där hittade De utestängda, och senare fick höra att det var en bok som bara fanns på två skolbibliotek i hela Sverige. En fantastisk bok, vild och farlig. 

Vi som bryr oss, vi spekulerar, gissar, hoppas. Det brukar finnas ett par hundra anonyma kandidater att välja mellan, så egentligen är det bara en lyckträff de år jag råkat gissa rätt, som när jag tippade V.S. Naipaul 2001, Imre Kertész 2002, Herta Müller 2009. Är det en tillfällighet att Akademiledamoten Katarina Frostenson citerar Anne Carson i sin kommande bok Sånger och formler? Förmodligen inte.
 
En som får vänta.
Men jag blir gärna överraskad. Jag inbillar mig att det bor en liten överraskningsdjävul i  Svenska Akademiens ledamoter. I fjol gick priset till Frankrike. I smyg håller jag en tumme för att de chockar med att även i år ge det till en fransk författare. Låt oss säga att hon är 48 år gammal. Att hon bor i Berlin. 


Mina kandidater:
Svetlana Aleksijevitj: för att hon har förnyat reportaget med de fem böckerna i ”Utopins röster”, och att det skulle vara roligt att belöna en annan genre än romanen för en gångs skull.

Anne Carson: tyvärr fick ju Alice Munro från samma land (Kanada) priset för två år sedan, men Carson skriver den mest gränsöverskridande poesi jag någonsin läst, och jag blir överlycklig av att läsa henne.

Cormac McCarthy: tyvärr verkar delar av Akademien hata USA, men bland alla överskattade romanförfattare därifrån är McCarthy särklassigt bäst, med sina oslagbara pessimistiskt visionära böcker.

Péter Esterházy: det finns flera ungerska författare som förtjänar priset, som Péter Nádas, men jag gillade Esterházs Markusversionen, som kom på svenska i år, en originell roman som biter sig fast.

Olga Tokarczuk: mest för att jag har hennes senaste roman Jakobsböckerna framför mig, en tusen sidor lång historisk roman, och får hon priset är det en god anledning att läsa den. 

(Också publicerad i Jönköpings-Posten 8/10 2015)

7 okt. 2015

Minnet av livet, Elizabeth Bishop, ellerströms


Sällan har det varit så på sin plats med ett emfatiskt ”Äntligen!” som nu, när vi tack vare ellerströms förlag ges chansen att läsa Elizabeth Bishop på svenska, i volymen Minnet av livet, i Lars-Håkan Svenssons översättning. Det är ändå 36 år sedan Bishop dog. Fast, det är väl bara en blinkning i det längre perspektivet, i litteraturhistoriskt perspektiv, där tiden är närmast obegripligt obefintlig. Dessutom har jag lärt mig av Jeanette Winterson att böcker – liksom katter – inte bär klockor. 

Bland de många dugliga amerikanska 1900-talspoeterna hör Elizabeth Bishop till de mest hållbara. Nä, hon är väl knappast lika färgstark eller flamboyant som bekännelsepoeterna, eller beatnickarna heller, för den delen. Hon var samtida med båda subgenrerna, men hon har en mer vinnande metodik. I längden. För det är som om de har tagit det mesta av utrymmet.


I efterordet skriver Svensson om hennes ”nästan mikroskopiska iakttagelseförmåga”, och det är en rimlig liknelse. Det var en förmåga som nog utgjorde förutsättningen för den ytterst sparsmakade poetiska produktionen, som i princip består av en bok per årtionde. En bok kom på 40-talet, en på 50-talet, en på 60-talet, en på 70-talet. Och så dog hon 1979.    

Bishop inte bara avskydde, hon föraktade bekännelsepoesin. Ändå går det minsann att hitta självbiografiska drag i hennes dikter. Känslorna finns ju där: markanta, markerade, men inte utskrivna med permanent tusch. Att säga att hon skriver timida dikter är en underskattning. Stillsamt är det på ytan, men varför nöja sig med ytan?

Det måste sägas att det här är ett bra urval, med en säker översättning. (Jag hoppas få återkomma till Bishops dikter på engelska inom kort.) Men jag återkommer till Svenssons bild: Bishops precision i bildspråket är närmast kuslig. Hon är både exotisk och exakt, när hon tar det främmande och gör det bekant, utan några större åthävor. Hon lägger det nära intill oss, när vi läser, gör det begripligt.

Hur? Med intuition, skulle jag förmoda. (Jag vet inget om det här, mina egna försök att skriva dikter har bara resulterat i fiaskon.) Tricket är att putsa – inte till perfektion, för risken då är att det blir utstuderat. Spontaniteten måste vara kvar, och jag tror att det är därför jag gillar Bishop mer – intuitivt, alltså – än, låt säga Tranströmer, som hon i viss mån liknar. Jo, jag respekterar och högaktar Tranströmer, men någon Elizabeth Bishop blir han aldrig. Hon skriver vackert, och hur vet jag det? Med inlevelsen: ”Barnet ritar med kritor ett klumpigt hus / och en vindlande stig. Sen ritar barnet / en man med knappar som liknar tårar”. Vackert, gripande.

När jag läser Bishop erinrar jag något av den dynamiska kraft som finns i Gerald Manley Hopkins vingliga dikter. (Hon citerar Hopkins rad ”Inget är så vackert som våren” i en av sina dikter.) Läsaren blir överraskad, en överraskning som delas med poeten. Då drabbar bilden med full kraft, blir levande. Och stelnar inte. Men jag tänker också på Wordsworth, för så stort och så bra är det här. Eller som Seamus Heaney, en av det sena 1900-talets bästa engelskspråkiga. Det blir dikter som bryter sig loss från rum (USA) och tid (mitten av 1900-talet, cirka).

Det är bara bra:
”Om du skulle doppa handen i det
skulle handleden direkt göra ont,
dess ben värka och handen bränna
som om vattnet var förvandlad eld
som lever på stenar och brinner med en mörk, grå låga.
Om du smakade på det, skulle det först smaka bittert,
sedan salt och sedan helt säkert bränna tungan.
Det är så vi tänker oss kunskapens natur:
mörk, salt, klar, i rörelse, fullständigt fri,
något som gjuts ur världens kalla, hårda
mun, som utvinns för alltid ur klippornas bröst,
något som flyter och har gjutits, och eftersom vår
kunskap är historisk, som flyter och har flutit.”

Här finns en klarhet som kan uppfattas som prosaisk, men då vill jag bara säga ”fuck det, läs och upplev det bara”. Upplev en skärpa som inte är av denna världen.

I övrigt är det en samling värd att läsas för den djärvaste överklivning jag har läst i en dikt någonsin, där ett ”s” trillar ned från en strof till nästa. Utstuderat, kunde man tro, men det är kontexten som ger förutsättningen för att det ska fungera estetiskt. (Det är i en formidabel dikt detta sker, ”Ankomst till Santos”, skriven när hon en period bodde i Brasilien.)

Bishop växlar mellan koncentration och expansion. Hennes dikter utgörs av berättelser som naglar fast punkter av skarp intensitet, och det finns åtskilligt att glädjas åt i den här relativt fylliga boken. Bland annat visar Svensson stort mod när han översätter den erkänt svåröversatta versformen villanellen, i ”Den enda konsten”. Resultatet är en blekare dikt, men fortfarande med åtskilligt av originalets stringens bevarad. Sämre lyckas han paradoxalt nog med den enklare dikten ”Frukostsång”, en vardaglig kärleksdikt, som inte alls blir lika omedelbar på svenska.

Men det är obetydliga invändningar. I den här boken inbjuds vi att ta del av det skapande ögonblicket hos denna poet, som låter oss vara närvarande i skaparverkstaden. I dessa sällsynt spontankonstfulla dikter.

4 okt. 2015

Jan Wolf-Watz


”De dikter Wolf-Watz skriver läser jag som fragment som rör sig mot det sammanhållande. Han bevarar ellipser och synkoper intakta, och därmed respekterar han de enskilda dikternas integritet. Ofta inleder han med uttryckliga utsagor som sedan klingar av – som starka ackord, som inte följs av några förklaringar. En rad jag minns ordagrant från 1997: ”Jag går i gren idag och låter mäta mig med sorlet”. Suggestivt, med ambition att peka ut en förklaring, nästan aforistiskt, men samtidigt obegripligt, där det blir svårt att fästa sin upplevelse med (begripliga) ord.”

I nya numret av Provins (Nr 3/2015) bidrar jag med ”Omläsningen” av Jan Wolf-Watz första diktsamling Södra Västerbottens kustland från 1997. I numret finns också nya dikter av Wolf-Watz.

3 okt. 2015

I starens tid, Tomas Bannerhed & Brutus Östling, Weyler


Nyligen blev hämplingen utsedd till Sveriges nationalfågel. Trodde jag, men twitter kvittrade upplysande att det var koltrasten. En fågel som knappt gör sig vare sig sedd eller hörd i boken I starens tid, där Tomas Bannerhed skriver och Brutus Östling fotar. Jodå, när Bannerhed går för att  söka upp Harry Martinsons grav får han sällskap av koltrasten, men den är inte tillräckligt uppseendeväckande för att få plats bland Östlings foton.

Bannerhed blev allas älskling när han debuterade med Korparna och snodde åt sig Augustpriset. Nu skriver han en dagbok från 27/2 till 19/2, alltså nästan ett helt år. Östlings foton gör boken till ett praktverk, bilder som gör mycket för att återge den andäktiga känslan för naturen som vi svenskar gjort oss så stolta över. Bilderna visar främst vilken mångfald som finns inom fågelriket, där små lavskrikor delar utrymme med ugglorna. Ja, ugglorna är det mest magnifika djuret här, i synnerhet de vinterugglor som glor rätt in i kameran i bokens avslutande kapitel. Jag kan inte avgöra om blicken är majestätisk, intelligent, eller bara stenkorkad.


Texterna hålls på en nedtonad, personlig nivå, där Bannerhed likt Martinson antar det mest närsynta perspektiv som är möjligt. Som svar på frågan hur vi ska se på fåglarna svarar han implicit: med förundran. De lever sina egna liv, och Bannerhed respekterar deras integritet, och undviker att göra sig till talesman för deras förehavanden. Nidbilden av ornitologen som någon som räknar arter att bocka av – ”kryssaren”, får jag veta att hen kallas – har inget att hämta här.

Fast, hen? Nog är fågelskådaren en man? Det finns något pojkaktigt över betraktandet av fåglar, men jag kanske har helt fel. Åtminstone på senare år verkar fler kvinnor ha tagit sig tid att kika på fåglar i kikaren, så siffran 10% som jag hörde för tre år sedan är med stor säkerhet vid det här laget passé.

Vad blir ersättningen för avsaknaden av katalogisering och sifferexercis? Jo, just naturupplevelsen. Bannerhed packar sina termosar, ställer sig på blåsiga ställen och väntar. I mina ögon låter det egoistiskt ur miljöns perspektiv att ensam i en bil köra flera timmar enkel resa för att se en viss fågel, en sommargylling. När fågeln inte heller uppenbarar sig. Men kanske finns ett förtroendekapital för den som tillbringar så mycket tid i naturen?

Den som flyr hetsen och jäktet, för att få vara nära något annat. Sådant imponerar på mig, som inte för mitt liv klarar av att få ned en fiskelina i ett vatten utan trassel, som behöver asfalt under mina fötter för att känna lugn. Bannerhed utnyttjar skogen som tillflyktsort, för att slippa sig själv, för att ”bli förstubbad”. I den personliga texten pendlar han mellan de alternativ som ungdomen ställt upp: att skriva eller att bli galen, och han växer upp med två byggnader framför sig, DN-skrapan och S:t Görans sjukhus.

Men jag klarar inte heller av det memorerande som är förutsättningen för naturupplevelser, som Kerstin Ekman nämnde i sin bok Herrarna i skogen, och som Bannerhed aktualiserar. Kan man inte namnen på fåglarna blir det ointressant. Nog har jag snappat upp en del, och då blir det tydligt att även Bannerhed har inlärda kunskaper, som det speciella med att hackspetten lärt sig blunda för att inte ögonen ska poppa ut, och att det finns stötdämpande funktioner för hjärnan. Skolan? Nä, jag har tittat på QI.   

Som helhet blir det en kontrast mellan Bannerheds konstlösa prosa och Östlings konstnärliga bilder. Det är två skilda temperament som redovisas. Jag vet inte vad jag föredrar heller: ibland stör jag mig på den grå prosan, ibland på de magnifika bilderna, men det är också vice versa ibland. När Bannerhed skriver om pilgrimsfalken blir det brännande, när han redogör för aktivister som på 60-talet försökte motverka dess utrotning. Han sätter in fågeln i ett sammanhang, ger den ”en berättelse”, som Majgull Axelsson skulle säga.

Och koltrasten får sedermera en lite mer utförlig beskrivning (fortfarande utanför kameran), där Bannerhed kommenterar dess idoga slit och släp, och ser dem som småbönder. Då klarnar det, för vad är Sverige, om inte ett land av småbönder, och då är det självklart att vi väljer koltrasten som vår nationalfågel.

1 okt. 2015

"Litteratur ska inte gå ideologiers ärenden"

Jag skrev en replik på Staffan Laestadius krönika från i tisdags om författares bristande ansvarstagande inför naturen. Den kan läsas i dagens Svd.
Ida Börjel. Ser det här ut som en författare som inte skriver om naturen? Foto: Anna Strand.

Rosariet, det marina, Maria Küchen, ellerströms


Efter ett långt uppehåll återvänder Maria Küchen till poesin. Hon gör det med en eftertrycklig skapelseberättelse som visar inlevelsefull medkänsla med livet på den här planeten.

Två saker vill jag klarlägga innan jag inleder den här recensionen. För det första att jag är väldigt glad över förlaget ellerströms initiativ att instifta en serie ”ny lyrik”, i denna tid av krympande utgivning av diktböcker. För det andra att jag är lika glad över Maria Küchens beslut att återgå till poesin. Hennes senaste diktsamling utkom 2001.


Nu utkommer hon med Rosariet, det marina, som är en skapelseberättelse. Hon går tillbaka till havet, tillbaka till vårt ursprung. Där i havet rör sig ett diktjag som inväntar att födas. Detta jag sänks ned i de lugna och tysta djupen, och färdas mot den ljusare kontinenten.

Nu är det här en kort bok på lite drygt 50 sidor. Küchen hinner väl nätt och jämnt sätta ned en tåspets i havet? Nja, med en snillrik metod låter hon sin dikt alstra djup, bland annat genom att låta varje rad bestå av ett ord, och därmed visa snarare än berätta om havsdjupet.

Det enda som kan rädda den här planeten är inlevelse med allt liv på den. Och då menar Küchen verkligen allt liv. Om du inte vet hur den inlevelsen ser ut, säger jag bara att den ser ut så som den gestaltas i den här boken: ”Jag rör mig i relief mot det osynliga ständigt. / Det är vackert här och farligt. Även här: bublor. Bubblor. / Jag simmar. Jag är så rädd för näten av sjunkna herrelösa röster”.

Parallellt med den skapelse som tecknas skildras nutidens rovgiriga kapitalism, exemplifierat av fiskeindustrin. De där bildliga näten blir ett reellt hot, som illlustrerar maktstrukturerna, den överordning som råder mellan de skapade varelserna på jorden. Så läst utgör boken en varning.

I Küchens alternativa skapelseberättelse ersätts syndafallet av försoning. Det tar emot att kritisera Bibeln, men för mig låter det som en mer gynnsam utväg. Den dikt som skrivs fram sker i det pågående, med omtagningar och ändringar kvarlämnade, som om hon ändrade sig mitt i steget, mitt i skrivandet. ”Vart går du?” är en fråga som upprepas, och den kan utläsas som ett ”vart går vi?”, alltså vilken väg ska vi ta nu för att undvika katastrofen.  

I Kafkas Processen hade en av de kvinnor Josef K. möter simhud mellan fingrarna, och i Kevin Costners utskällda 90-talsdystopi Waterworld hade framtidens människor också detta, när de återgick till sitt ursprung havet. Tjugo år efter denna film, nio år efter Al Gores dokumentär En obekväm sanning, och här är vi, fortfarande yrvakna inför klimateffekterna.   
 
När jag som nybörjare sökte mig fram mot Umeå stadsbiblioteks lyrikhylla var det faktiskt dikter av den här poeten som jag hittade allra först. Då hette hon Maria Gummesson, och jag står i tacksamhetsskuld till henne för att hon var en av dem som lärde mig att se på världen på ett nytt sätt. Om du hittar fram till den här mångbottnade boken kan jag lova att du kommer att erfara något liknande.

(Också publicerad i Jönköpins-Posten 1/10 2015)

Genernas drömda rot, Morten Søndergaard, Rámus


När jag var ett barn fascinerades jag svårt av skräckfilmens tvångsmässiga kontraktskrivande i blod. Mina egna försök var sällan lyckade: lyckades jag pressa fram några droppar blod antog den läckra röda färgen en osmaklig brun nyans så fort det nådde pappret. Dessutom fanns det sällan tillfällen tillräckligt högtidliga för att jag skulle offra blod för dem.

Jag läser att Morten Søndergaards bok Genernas drömda rot, som nu utkommer på Rámus, är bokstavligen skriven i blod. Det hävdar översättaren Jonas Rasmussen i sitt ovanliga efterord, som beskriver bakgrunden till denna nästan abnorma bok. Søndergaards syster jobbade ett tag på ett DNA-laboratorium, och poeten skickar dit ett provrör med sitt blod för analys. Den DNA-sekvensering blir så förutsättningen för denna bok. Där 2 % är kodat DNA och 98 % är brus blir resultatet ett verbalt spill, ett överflöd av skrivtecken och chiffer, och i spillrorna kristalliserar sig poesin.

Ja, låt säga att den sökta metoden generar utsökta fraser, åtminstone ibland. Systemdiktningen har en fin tradition i Danmark, och Søndergaard lär utgå från en diktsamling av Klaus Høeck, Projekt Perseus, från 1977. Men också från Lars Mikael Raattamaa, som på tidigt 2000-tal skrev dikten ”Al-Jazeera”.

Søndergaards bok utkom på danska 2009. Då var titeln ett anagram på Morten Søndergaard: Må sort dreng dø ren. Den svenska titeln är förstås också ett anagram på poetens namn, och kanske mer talande för innehållet: Genernas drömda rot. Den här översättningen är välkommen, även om det som sagt är ytterst lite av dikt, och desto mer av konstprojekt över boken. Det är ju en omöjlig bok, knappt läslig eller läsbar. Efterordet talar om att poeten sätter ett ”genetiskt fingeravtryck”, men det hjälper mig inte mycket som läsare, bland ramsor som ”ctcttcggaa / ctcctggtc tgatgtgat tgtcaggtaa ggaagcgcc aggctccgag cggaggttca / gcggcttaa” … och tio rader till av liknande.

Jag har tidigare läst två böcker av honom, Ett steg i rätt riktning och Fordele og ulemper ved at udvikle vinger. De har varit roliga, men ojämna. Den här är faktiskt ännu roligare, ännu ojämnare, och jag tror att jag faktiskt gillar den bästa av de tre. Att kalla den oförglömlig är nog inte att säga för mycket. Det är en kul idé, men kanske stannar det vid just något som är kul. Den är starkt förankrad i modernismen, och nog visste de hur man hade skoj med text på den tiden för nästan hundra år sedan, och kanske har det blivit svårt för nutida poeter att vara lika mycket avant garde. Men då gör Søndergaard ett gott försök.

Fast ibland kan jag önska 1800-talet tillbaka, kan ibland tycka att det blir för mycket skoj på bekostnad av substans. För det är en bok som också är starkt förankrad i det betydelselösa, i galenskapen. I en sådan här text kan jag läsa in vad jag vill, och jag vet inte om litteraturen är betjänt av sådant.

På ett sätt är det ansträngt, på ett annat är det spontant. På ett sätt sökt, men på ett annat så okonstlat som något kan vara och fortfarande kallas litteratur. Det är modigt, speedat, och ja, jag gillar det på ett lite motvilligt sätt. Det är väl så här slumpens musik låter:
”o – v ´O o O’”~-°~~”;:\///’.”,.””/\\\\//\[[}’”” …  

Eller om det är Freuds ”det” som talar. Ibland lösgör sig fraser av hög romantisk kaliber: ”ja men drick en kopp moll och ett smajl och löp gärna amok i det bevingade villkoret på väg mot koma-”. Men dessa rader är så sällsynta att man blir närsynt av att försöka hitta dem i skärvorna av det sönderslagna jaget.  

Thomas Andersson är verkligen en formidabel formgivare, något vi tidigare bland annat sett i den genialt snygga svenska utgåvan av norska Kristin Bergets Der ganze Weg. Den här utgåvan av Søndergaards DNA-bok är faktiskt snäppet vassare än den danska, och inskärper textens patologiska karaktär. För låt dig inte luras: det är en helsjuk bok det här, kanske knäppare än något annat du kan utsätta dig för den här hösten. Men den ska läsas.