21 dec. 2022

21

Man kan i själva verket tänka sig att bortträngandet alstrar det subjekt som det kommer att förneka.

Judith Butler, Genustrubbel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar