31 dec. 2019

Så minns jag 10-talet


Hur kommer vi att minnas 10-talet?
Decenniet som släppte in smartphones och sociala medier, och därmed tog de första spadtagen för att gräva ned förmågan att läsa längre texter.

Nämn en nyhetshändelse som gjorde starkt intryck på dig.
Ingenting har fyllt mig med så stark bestörtning som valet av Donald Trump som USA:s president hösten 2016.
 
Bäst.
Nämn ett fenomen som har präglat kulturdebatten under 10-talet, positivt eller negativt.
Hur autofiktionen suddat ut gränserna mellan självbiografi och roman, och gjort många till sämre läsare som inte kunnat skilja på påhittat och sant.

Vilken bok har varit mest betydelsefull under 10-talet?
Lars Noréns En dramatikers dagbok, där del 2 och del 3 utkommit under 10-talet: att under så lång tid umgås med den oftast allt annat än älskvärde författaren har varit den mest omtumlande läsningen.

Nämn en film, serie eller låt som typisk för 10-talet.
Av Lana Del Reys många sad girl-låtar har ingen varit lika säreget briljant som ”hope is a dangerous thing for a woman like me to have (but i have it)”.

Vilken kulturperson har gjort störst intryck under 10-talet?
Sara Danius är den av alla kulturpersoner som lyckats mest med att flytta fram positionerna för hur mångsidigt intelligent en kvinna kan vara i offentligheten.   

Vilken händelse i det lokala kulturlivet (inom Hall Medias spridningsområde) har varit viktigast.
Att det i och med Smålit äntligen blivit en litteraturfestival med rikt utbud och spännande författarbesök.

Vad från 10-talets kulturliv vill du ta med till 20-talet? Och vad vill du helst lägga bakom dig?
Jag tar med mig de många exemplen på kulturutövare som använder konsten som en yta för nyfikenhet, lek och självdistans, allt ifrån Elis Burraus många litterära påhitt, Lykke Lis oförutsägbara låtskrivande till Anna Odells nyskapande filmer. Helst vill jag lägga bakom mig diskussionen om identitetspolitik och uppfattningen att en författare måste ha egna erfarenheter för att ha tillstånd att skildra något från ett visst perspektiv, som om inte hela poängen med ett författarskap att ha fantasi och inlevelse.

(Också publicerad i Jönköpings-Posten 31/12 2019)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar