29 nov. 2019

Emily Dickinson och vulkanerna, Josefin Holmström, Norstedts


Tio års besatthet av poeten Emily Dickinson ligger bakom Josefin Holmströms nya bok. I stället för en regelrätt biografi är det en personligt hållen bok som växlar mellan detaljerade närläsningar av dikterna och initierade upplysningar om poetens liv. Det har blivit en fin introduktion, som är tillräckligt pedagogisk för att bli vägledande för den som inte (ännu?) blivit hänförd av hennes poesi. Men den fungerar också bra för de redan inbitna, tack vare Holmströms kombination av kunskap och engagemang.

Metodiskt avhandlas de många myterna kring poeten, i utförliga kapitel som tar upp religionen, förhållandet till den gåtfullt benämnda ”mästaren”, och kärlekslivet. Men i första hand: poesin, de knapphändiga och mångtydiga dikterna som väl aldrig kan ges slutgiltiga tolkningar. Holmström skriver generöst om sin identifikation med poeten och den ensamhet som är skrivandets förutsättning. Framför allt har hon skrivit en inspirerande nördig presentation, som tillvaratar allt det radikala och nyskapande hos Dickinson.  

(Också publicerad i Vi 12/19)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar