4 okt. 2011

Ready with ready wit

Jag tror att människan av nödvändighet är fientligt inställd mot sig själv och att hon inte kan erkänna sig själv och att hon inte kan älska sig själv helt och fullt om hon inte är föremål för en fördömelse.

Georges Bataille, Litteraturen och det onda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar