22 dec. 2017

Mal, David Zimmerman, Anti förlag


Från den poesins talangfabrik som heter Skåne kommer den unge David Zimmerman, vars första diktsamling nyligen utkommit på ett litet förlag som drivs av Östervärns antikvariat. Hans metaforer är självklara, och blir vägvisare mot en känslighet inför allt som håller på att gå förlorat.  

Det är en poesi som balanserar mellan uppkäftighet och ödmjukhet, där ett rytmiskt nej – ibland uttalat, ibland antytt – genomborrar raderna. Det är dikter om smärta, och i den mån det finns ett ljus närs det av negativitet: ”man somnar blänker men så kom drömmarna / och ljuset faller kring sig självt / alla är sjuka och allt är stängt”. Kadensen i hans korta dikter är hanterad med lätt hand, som en försynt variant av Rimbauds fräcka trots.

Staden är ogästvänlig, djuren finns bara där, ointresserade av människornas förehavanden. Zimmerman har en förmåga att synliggöra och konkretisera denna värld, ge den begriplighet. Samtidigt förtrollar han den, utan att konstra till det. Och det är så snyggt skrivet!

(Också publicerad i Jönköpings-Posten 22/12 2017)   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar