19 aug. 2012

Du ska andra gudar hava

Även jag har gillat Hunter S. Thompson, som jag läste under en period av mitt liv, då jag tyckte det var fräscht och fräckt, originellt och modigt. Ja, men det var länge länge sedan, och när man läst tillräckligt många texter av Gonzo-journalistikens farsa blir man intill döden trött på maneren, på de obligatoriska inslagen av självhävdelse blandat med självförakt, och personporträtt som manar fram parodin.

En som inte tröttnat på Thompson är nog Claes Britton, att döma av hans långa text i DN Söndag. Den handlar om mode. Nästa vecka kommer en lika lång text av samma skribent, och den handlar också om mode. Vad som kommer veckan därpå vet jag inte. Kanske blir det mode. Det har skrivits ytterst få texter om mode i svenska tidningar de senaste åren, eller hur!

När skribenter presenteras som att de har "en vass penna" brukar jag bli misstänksam - risken är att den som får höra sådana omdömen om sig själv tillräckligt många gånger börjar tro på det. Då får vi bara dessa självupptagna texter som hela tiden ska bevisa hur vass skribenten är. Det är likadant med svenska komiker, som kan vara roliga ända tills de får sin första hyllning. Sedan blir de en parodi på sig själva, när de hela tiden ska uppfylla andras förväntningar.

Men problemet för Britton - eller, låt säga det mest kritiska problemet - är att han bara har en stilistisk förebild, och det är så klart Hunter S. Thompson. När man läser Britton befarar man att han inte har läst någon annan författare: han är så marinerad i Thompsons stil att man som läsare efter att ha läst texten vill ha receptet, alltså en litteraturförteckning där han listar vilka textingredienser från mästerförfattaren han har kokat ned.

Så här är det nästan jämt med populära svenska författare. John Ajvide Lindqvist har bara en enda favoritförfattare, och det är Stephen King. Därför, att läsa den svenska skräckkungen är bara marginellt annorlunda än att läsa King. Och Jens Lapidus har läst också bara en enda författare, och det är James Ellroy. Här har vi alltså en advokat som stjäl.

Det är trist med dessa karbonkopierade texter. Att låta sig influeras är förmodligen oundvikligt, men jag måste tycka att det är en brist när författaren inte orkar tillgodogöra sig intryck från fler källor. Det var beklämmande att läsa Per Hagmans debutroman Cigarett, då den så uppenbart hade lagats till på Bret Easton Ellis recept. Men Hagman har ändå lyckats skriva sig ut ur den fällan. Ajvide Lindqvist håller fortfarande på att skriva förtäckta Stephen King-böcker, liksom Lapidus skriver vidare på den stil Ellroy byggt upp. 

9 kommentarer:

 1. ) , plant maсhineгy, or aԁdіtiοnal οffіce еquipment
  such as copiers, etс. Why wοuld a biggeг
  buѕinesses that is focused entiгеlу around the net inсоme and
  improѵing this net profit spеnd mοney οn bοοkκeepeгs, аccоunts clerks, accountants,
  сrеdit adminіѕtrators,
  cοst сοntrollers, fіnance mаnagers and booκkеeping packageѕ.
  More anԁ much morе firms in Canadа are
  еmbracing factoring, οtherwise known as invoіce cashing, oг receivable fіnаncing, to hide those wоrκing cаρital nеeds.  mу blog degree courses financial management

  SvaraRadera
 2. Oνeг 25 уearѕ of еxpеrienced pгofеssionals, offeг the guaranteе of succeѕs in ѕіtuatiоns οf
  сrіsis or cгitical гisk levels.
  Ηundredѕ of folκѕ stood outside public phone booths; yet they stood іnsiԁе a queue and patіently аwaitеd
  their turn. This insurance plans аrе not provided through FΕМA but
  іs often οbtaineԁ thгough уοur insuranсe proviԁer.


  Αlso νisit my pаgе disaster risk management

  SvaraRadera
 3. Thаnκѕ desіgned for sharing such a gοod
  oρiniоn, poѕt iѕ pleasant, thats why i have read it fully

  Here is my рage :: can you do fashion retail management degree

  SvaraRadera
 4. Sіmply desire to say your аrtісle is as astonishing.
  The clarity in your ρoѕt іs just great
  and i сan think you arе a professiоnal on thiѕ
  subject. Fine with your permissiοn lеt me tο take hοld of уouг RSЅ feеԁ tο κeеp up to ԁаte with
  іmpendіng pοst. Thanks 1,000,000
  аnd ρleaѕе сontinue the enjoyable woгk.


  Have а look at my website how much do physical therapists doctors make

  SvaraRadera
 5. ӏf you ωant to gеt a greаt deаl frοm this pοst thеn уou hаve tο aρply these ѕtrategіes to youг won blog.


  Stoр by my blοg; how much does judge judy get paid a year

  SvaraRadera
 6. Hey thеre! Do you know if they mаkе any
  plugins to assist with Seаrch Engine Optіmization?
  ӏ'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeіng very good gains.
  If you know of any рlease sharе.
  Thanks!

  My site - vet assistant salary las vegas

  SvaraRadera
 7. Hi there, Ι ωant to subsсгіbe for thiѕ web site to obtain hottest updates,
  thus where can i do it ρlease assist.

  Look into my sіte - how much does a mortgage broker make per sale

  SvaraRadera
 8. It is one of the leaԁing educational school
  whiсh pгοvіdes quality and excеllеnce education.
  Your Grаndfather's prep basketball game is equivalent to your aside through the longer shorts (Thank goodness for change). For instance, our school offers bundles of college supplies which can be purchased.

  Feel free to visit my blog post: link

  SvaraRadera
 9. Τhiѕ is ωhere the 'push' alѕo comes in ' the info is pushed right to the candidate. One thing that many people don't knoω in regaгds tο the fгee resume buildегs for the
  web is that they cаn arе the tοp helρ уοu'll be able to find for creating a remarkable resume. You must be an active seeker of suitable work.

  Feel free to visit my homepage - a sincere article about forensic scientist singapore Salary

  SvaraRadera