Hon skämdes för sanningen. Lögnen var så mycket anständigare.

We begin to live when we have conceived life as tragedy

29 apr. 2021

Undergången, Malte Persson, Bonniers

Poeten och ordvrängaren Malte Persson är både respektlös och vördnadsfull, både traditionalist och nyskapande. I sin nya omfångsrika diktsamling bjussar han på olika versmått, främst de favoriserade sonetterna skrivna så flyhänt att man bara kan häpna över associationskonsten och de många kopplingarna mellan dåtid och nutid. Här trängs lärda referenser, uttalade och outtalade, men också charmiga tramsigheter. Kort sagt: bildande och bildskapande i en helgjuten kontext som tillvaratar de fyndiga infallen.

 

Ännu kortare sagt: oändligt underhållande. Lite gnäll i marginalen skulle då gälla ett visst effektsökeri. Men mer övertygande är grunduppsåtet, som fångar upp tendenser och debatter och omvandlar dem till poetiskt guld. Inte så lite likt mytens Kung Midas. Det som knyter ihop dikterna blir då en reträtt bakåt, till ideal som må vara ålderstigna men fortfarande högst gångbara. Den här alerta boken illustrerar vad dikt kan vara: något som blåser liv i ett gammalt stoff och gör det högst angeläget för oss just nu.

 

(Också publicerad i Vi, 5/21)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar