Sidor

24 nov. 2017

Namnet på Sapfos dotter, Jesper Svenbro, Bonniers


Jesper Svenbro har fyllt 73 år, men är kvar i elevstadiet. Det ska vi vara tacksamma för, när han nyfiket fortsätter skärskåda Sapfo. För två år sedan utkom hans samlade studier kring denna antika stjärna, och i höst utkommer Namnet på Sapfos dotter.

Här finns nio examensuppgifter, lekfullt men kultiverat hanterade i dikter som växlar mellan prosaiska redogörelser och bundna versmått. Resonemang från nutiden bryts mot antikt stoff. Är det nördigt? Ja. Är det njutbart? Oh ja! 

”En meteor / är Sapfos namn, ogenomträngligt, / främmande. Om vi vill veta något om Sapfo, / har vi mer att hämta i det epitet / som sammanfattar hennes bedrift, – / i det epitet / hennes dotter Kléis gavs att bära som namn.”

Att läsa Svenbro ger ett incitament: så här ska den egentliga läsningen se ut. Nämligen: bort med slarvet, och fram med luppen, fram med tålamodet, och rikta blicken på den klargörande detaljen. Det finns många anledningar att läsa; att göra det för att bilda sig hör definitivt inte till de sämsta av dem. 

(Också publicerad i Jönköpings-Posten 24/11 2017)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar